Ghép, trồng 7.000 cây giống sầu riêng độc-lạ, lời gần 2 tỷ đồng

Вид для печати